وبلاگ رسمی سلمان حدادی

ارتباط مستقیم با سلمان حدادی

وهابی

نوشتار روزانه سی تیر سال نود پنج

نمی دانم چرا قلم پیش نمی رود و خامه بر نامه چرخش نم گیرد و خطوط بر کاغذ نمی نشیند و سطور بر قرطاس قرار پیدا نمی کند.
سرعت سیرم در نوشتار و چابکی ام در نگارش به کندی و سستی تبدیل شده است.
این را که می دانیم که این عرصه عرصه ای است که عنقای قله قاف فکر ارباب لب از طیران می ماند و سمند تندپای اندیشه صاحبان بینش از تک و تاز خسته می شود و راه به جای نمی برد و کریمهء را به یاد می آورد.
ویا چون تندروی در کربلا نشاید و شتاب در زیارت این جا نباید که حرم خداست و هر قدمش اغشته به خون خداست،لذا باید

, ,