وبلاگ رسمی سلمان حدادی

ارتباط مستقیم با سلمان حدادی

مقداد

مقداد چه کسی بود ؟

سلمان حدادی

مقداد بن عمرو کندی حضرمی، معروف به مقداد بن اسود زهری از مردم حضرموت بود. در یکی از جنگ های دوران جاهلیت پای مردی از قبیله کنده را مجروح ساخت و به مکه گریخت و هم پیمان اسود بن عبد یغوث زهری شد و او مقداد را به پسرخواندگی پذیرفت. بدین جهت به مقداد بن […]

,