وبلاگ رسمی سلمان حدادی

ارتباط مستقیم با سلمان حدادی

مشکلات مستبصر

ظلم به مستبصر

هرچه فریاد زدم صدای من به هیچ جای نمیرسه هرچه فریاد میزنم انگار در ته قبر هستم به دلیل بی کسی به علت نداشتن پشتیبان چون شیعه شدم چون کسی حمایت نمی کنه چون هر کسی می تواند ظلم کند هر کسی می تواند به مستبصر تهمت بزند هر انگی به شما می چسپد چرا؟چون شیعه شدی

راحت ترین انگ:معلوم نیست شیعه شده باشه.جاسوس هستش.وووووو

ایا واقعا درسته؟؟؟؟

,