وبلاگ رسمی سلمان حدادی

ارتباط مستقیم با سلمان حدادی

مسیحیت

تثلیث به چه معناست؟؟؟

وشتار روزانه امروز یک شنبه ده مرداد
وقتی تصمیم گرفتم دیگر بحث امامت انجام ندم به علت مشکلاتی که برام پیش اوردن و دیگر نمی خواهم حساسیت ایجاد بشه از بحث امامت بیرون امدم و هر تغیری خیلی ساخته و تا باز یافت شود سختی های زیادی خواهیم کشید اما این یاداشت ها حال به ادیان هدف مند شده و نه نقد ادیان بلکه شناخت ادیان خواهیم پرداخت و در اولین قسمت ادیان
تثلیث:

, , ,