وبلاگ رسمی سلمان حدادی

ارتباط مستقیم با سلمان حدادی

مرتد

ارتداد چیست؟

سلمان حدادی

ارتداد چیست؟ «ارتداد» که از واژه «رد» گرفته شده، در لغت به معنای بازگشت است . در فرهنگ دینی، بازگشت به کفر ارتداد و رده نامیده می شود، (۱) البته مساله ارتداد و احکام جزایی مترتب بر آن به اسلام اختصاص ندارد . در برخی دیگر از ادیان و مذاهب بزرگ نیز هر گاه کسی […]

, , , , , ,