وبلاگ رسمی سلمان حدادی

ارتباط مستقیم با سلمان حدادی

عایشه

خودکشی عایشه

سلمان حدادی

در کتب صحیح خودشان امده که عایشه می خواسته خودکشی کنه:

, ,