وبلاگ رسمی سلمان حدادی

ارتباط مستقیم با سلمان حدادی

سنی وشیعه

خاطرات یک مستبصر قسمت۲

وستان عزیز در جلسه دوم هستیم از مجموعه خاطرات ناگفته یک مستبصر واقعا یک مستبصر چه مشکلاتی روبه رو هستش در جلسه اول به مقداری ازاین دریایی بی پایان اشاره کردیم اما در این جلسه می خواهم خاطرات جزی تری برای شما بگوییم مثلا اینکه مستصر در سال های اول که شیعه می شود نمیداند واقعا جریان های شیعه چطوریه چه جریانی انحرافی چه جریانی خوب است ایا واقعا چطوری هستش چون وارد یک دین یا مذهب جدید شده شاید در اوایل اشتباهات زیادی داشته باشد برای همین است که در اوایل شیعه شدن بهتر است

, ,

خودکشی عایشه

سلمان حدادی

در کتب صحیح خودشان امده که عایشه می خواسته خودکشی کنه:

, ,