وبلاگ رسمی سلمان حدادی

ارتباط مستقیم با سلمان حدادی

بیمارستان

سلمان حدادی از بیمارستان مرخص شد

سلمان حدادی

سلمان حدادی که به دلیل عمل جراحی در خصوص لخته ی خونی که به دلیل ضربات وارد شده به سر ایشان چند ماهی در بیمارستان بستری شده بود ، پس از طی دوران نقاهت و بهبودی کامل از بیمارستان ترخیص شد .

, , ,