وبلاگ رسمی سلمان حدادی

ارتباط مستقیم با سلمان حدادی

اهل بیت چه کسانی هستند

اهل بیت چه کسانی هستند ایا فقط انها اهل بیت هستند؟؟؟؟

طبق آيات ۳۲ و ۳۳ و۳۴ سوره احزاب كه در رابطه

۱ – در آيات ياد شده وقتي سخن از زنان پيامبر اکرم (ص) به ميان آمده ، ضمير جمع مؤنث به کار رفته مانند:

من يات منکن – و من يقنت منکن – لستن – ان اتقيتن – تخضعن – وقرن – بيوتکن و ….

ولي وقتي به آيه تطهير رسيده ضماير جمع مذکر به کار رفته مانند:

ليذهب عنکم – ويطهرکم .

پس معلوم مي شود مخاطب در آيه تطهير غير از مخاطب در آيات قبل و بعد از آيه تطهير است.

۲ – زنان پيامبر گرامي (ص) متعدد بودند و در خانه هاي مختلف زندگي مي کردند و لذا در آيه ۳۲ جمله (وقرن في بيوتکن) آمده است و اگر چنان که آيه تطهير نيز شامل آن ها مي شد بايد جمله (اهل البيوت) مي آمد و حال آن که (اهل البيت) آمده است.

, , ,