وبلاگ رسمی سلمان حدادی

ارتباط مستقیم با سلمان حدادی

نوشتار روزانه یکم تیرماه نود پنج سلمان حدادی

✍سلمان حدادی مولوی وهابی شیعه شده, [۲۱.۰۷.۱۶ ۱۹:۰۱]
✍سی یکم تیر ماه نوشتار روزانه در سال ۱۳۹۵:
از ان حواسی که حق تعالی بر اساس حکمت متعالیه در نهاد ادمی نهاده است ، حس پی جویی و چراگویی است. این حس حتی از همان اوان کودکی و دوران طفولیت در وجود انسان یافت می شود و ظهور و بروز دارد به گونه ای که گاه و بیگاه چراگویی خردسالان و پرسش های نوباوگان برای بزرگسالان ایجاد زحمت می کند و انان را به ستوده می اورد و می خواهند به گونه ای خود را از تیررس چرا انان دور بدارند.
به هر حال حسی است بسیار حساس و در طول تاریخ منشآ اثار شگرف و پدیده های شگفتی بوده است؛چونان کشف قانون جاذبهء زمین به وسیلهء اسحاق نیوتن ،به دنبال افتادن سیبی از درخت و پدید امدن این سوءال در ذهن او که چرا سیب به زمین افتاد و به طرف بالا نرفت و به دنبال ان، کشف قانون جاذیهء عمومی و قانون نیروی گریز از مرکز که نوعآ شنیده ایم(اقتباس از انسان و جهان۵۵)
و چونان کشف قانون ارشمیدس که گفته اند:
✏️وی روزی در گرمابه دریافت مقداری از وزن اعضای او که در اب فرو رفته بود، کاسته فرو رفته بود، کاسته شده و دید که با سهولت بسیاری می تواند یک ساق خویش را بلند کند_قهرآ این سوءال برایش پیش امده که چرا وزن پای من کم شده؟_نبوغ وی او را به کشف اصل ارشمیدس هدایت کرد،و با کمال شوقی که در او ایجاد شد بود ، برهنه از گرمابه بیرون شد و فریاد کرد:یافتم یافتم(ِلغت نامه دهخدا:ارشمیدس)
✒️بنابر این ابتدا باید این اصل را به عنوان یک اصل عمومی و قاعده کلی نسبت به ان چه متعلق به نظام هستی و صنع ربوبی و حیطهء الوهی است بپذیریم و باور داشته باشیم که همه ان چه از ناحیهءاو صادر شده و می شود، در مجموعهء نظام هستی، چه در عالم تکوین و چه در جهان تشریع ،همه و همه،ریز و درشت خرد و کلان ، کوچک و بزرگش همه حکمت دارد، هم حکمت متعالیه رسید؛ چون حکمت متعالیهء رسومی اسمی است، مجازی است صوری است .ان حکمت متعالیهء منسوب به ان حکیم علی الاطلاق رسمی و حقیقی و واقعی است
مصداق اتم ایت ۲۶۹ سوره بقره هستند
امیدوارم این نوشته را مفید یافته باشید و در اشتراک گذاری ان همیاری کنید نظرات را به پی وی من ارسال کنید ✍سی یکم تیر ماه نوشتار روزانه در سال ۱۳۹۵:
از ان حواسی که حق تعالی بر اساس حکمت متعالیه در نهاد ادمی نهاده است ، حس پی جویی و چراگویی است. این حس حتی از همان اوان کودکی و دوران طفولیت در وجود انسان یافت می شود و ظهور و بروز دارد به گونه ای که گاه و بیگاه چراگویی خردسالان و پرسش های نوباوگان برای بزرگسالان ایجاد زحمت می کند و انان را به ستوده می اورد و می خواهند به گونه ای خود را از تیررس چرا انان دور بدارند.
به هر حال حسی است بسیار حساس و در طول تاریخ منشآ اثار شگرف و پدیده های شگفتی بوده است؛چونان کشف قانون جاذبهء زمین به وسیلهء اسحاق نیوتن ،به دنبال افتادن سیبی از درخت و پدید امدن این سوءال در ذهن او که چرا سیب به زمین افتاد و به طرف بالا نرفت و به دنبال ان، کشف قانون جاذیهء عمومی و قانون نیروی گریز از مرکز که نوعآ شنیده ایم(اقتباس از انسان و جهان۵۵)
و چونان کشف قانون ارشمیدس که گفته اند:
✏️وی روزی در گرمابه دریافت مقداری از وزن اعضای او که در اب فرو رفته بود، کاسته فرو رفته بود، کاسته شده و دید که با سهولت بسیاری می تواند یک ساق خویش را بلند کند_قهرآ این سوءال برایش پیش امده که چرا وزن پای من کم شده؟_نبوغ وی او را به کشف اصل ارشمیدس هدایت کرد،و با کمال شوقی که در او ایجاد شد بود ، برهنه از گرمابه بیرون شد و فریاد کرد:یافتم یافتم(ِلغت نامه دهخدا:ارشمیدس)
✒️بنابر این ابتدا باید این اصل را به عنوان یک اصل عمومی و قاعده کلی نسبت به ان چه متعلق به نظام هستی و صنع ربوبی و حیطهء الوهی است بپذیریم و باور داشته باشیم که همه ان چه از ناحیهءاو صادر شده و می شود، در مجموعهء نظام هستی، چه در عالم تکوین و چه در جهان تشریع ،همه و همه،ریز و درشت خرد و کلان ، کوچک و بزرگش همه حکمت دارد، هم حکمت متعالیه رسید؛ چون حکمت متعالیهء رسومی اسمی است، مجازی است صوری است .ان حکمت متعالیهء منسوب به ان حکیم علی الاطلاق رسمی و حقیقی و واقعی است
مصداق اتم ایت ۲۶۹ سوره بقره هستند
امیدوارم این نوشته را مفید یافته باشید و در اشتراک گذاری ان همیاری کنید نظرات را به پی وی من ارسال کنید
@salmanhaddadi

, , , , ,

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>